บางครั้งมันเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าเรื่องต่างๆ เมื่อพูดถึงการเล่นกอล์ฟ สำหรับเกมที่ต้องการสมาธิสูงสุด สิ่งสำคัญคือต้องฝึกผู้เล่นให้มีสมาธิอย่างหนักในระหว่างเกมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเขา องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของเกมใดๆ ก็ตามอยู่ในใจของนักกีฬา การฝึกมายด์กอล์ฟครอบคลุมวิธีการฝึกจิตใจผู้เล่นให้มีสมาธิในระหว่างการแข่งขัน

เนื่องจากจิตใจควบคุมร่างกายอยู่เสมอ ปัญหาส่วนใหญ่ในเกมเช่นกอล์ฟจึงเกิดขึ้นจากความไม่มั่นคงระหว่างจิตใจและร่างกาย สิ่งนี้อาจนำไปสู่ประสิทธิภาพของนักกอล์ฟอย่างรุนแรง ด้วยการฝึกมายด์กอล์ฟ นักกอล์ฟสามารถปรับปรุงคะแนนของเขาได้อย่างมากด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น:

1. การแสดงภาพการเคลื่อนไหวของคุณในใจ
2. พูดคุยเกี่ยวกับการตัดสินใจและกลยุทธ์ด้วยตนเอง
3. ควบคุมความวิตกกังวลโดยเข้าใจว่าจิตใจของคุณประมวลผลข้อมูลอย่างไรและควบคุมอารมณ์ของคุณอย่างไร
4. บรรลุความสบายและผ่อนคลายด้วยการเข้าสู่สภาพจิตใจที่เหมาะสมที่เรียกว่า ‘The Zone’

แผนการปรับปรุงการเล่นกอล์ฟครอบคลุมหลายๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงการประสานกันของจิตใจและร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เล่นได้ดีขึ้นในระหว่างเกม ส่วนใหญ่ของการเล่นกอล์ฟสามารถคิดในใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของคุณ การวางแผนเกมมากมายเกิดขึ้นในใจ ความสำเร็จมาจากเป้าหมายที่ชัดเจน สล็อตทดลองเล่นฟรี อัพเดทเกมใหม่ล่าสุดก่อนใคร การวางแผน กำหนดเวลา การกระทำ การติดตาม การทดสอบ และการทบทวน ประเด็นดังกล่าวหลายประการที่จำเป็นต้องสัมผัสในขณะที่ค้นหาและปรับปรุงคือ:

1. บรรลุการควบคุมความวิตกกังวลโดยการออกกำลังกายทางจิต
2. แบ่งเกมออกเป็นพื้นที่เฉพาะ
3. การวัดชุดทักษะในแต่ละด้านเหล่านี้
4. พยายามปรับปรุงในด้านเหล่านี้
5. เรียนรู้จากบทเรียนและคำแนะนำ
6. หาเวลาสำหรับการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
7. วิเคราะห์คะแนนและหาจุดที่แพ้
8. การเก็บบันทึกการปฏิบัติงาน

By Admin